Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy władający nieruchomością, który nie jest jej prawowitym właścicielem zachowuje się w taki sposób jak właściciel nieruchomości. To znaczy, przykładowo dba o nią, gospodaruje na niej oraz opłaca należne podatki. Jest tylko jeden warunek. Wymienione wcześniej czynności władający musi wykonywać bez żadnych przerw przez co najmniej 20 lat.

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Aby było możliwe zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze musi zostać spełniony warunek, że władający w dobrej wierze korzystał z nieruchomości przez czas co najmniej 20 lat, nie mając świadomości, że posiada ona uznanego przez prawo właściciela.

Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze

Nieruchomość można też zasiedzieć w tak zwanej złej wierze. Taki rodzaj zasiedzenia zachodzi w przypadku, kiedy władający wie, że nieruchomość ma zalegalizowanego właściciela, a mimo to włada tą nieruchomością jak właściciel, opłaca podatki, gospodaruje na niej bez żadnych przerw przez co najmniej 30 lat. Gdy te 30 lat już upłynie, to posiadacz nieruchomości nabywa ją na własność, nawet jeżeli wszedł w to posiadanie w złej wierze.

W jakich przypadkach może dojść do zasiedzenia nieruchomości?

Do zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze zachodzi bardzo często w sytuacjach, gdy nie zostały uregulowane sprawy spadkowe. Jeszcze niedawno były takie przypadki, że na tak zwanej ojcowiźnie, po śmierci rodziców zostawał syn lub córka, która z braku świadomości nie dążyła do prawnego uregulowania spraw spadkowych po rodzicach.

Spadkobierca myślał, że ten majątek należy do niego

Spadkobierca, często jako jedna z wielu osób, twierdził, że jeżeli gospodaruje na ziemi, która wcześniej należała do jego rodziców, to ta nieruchomość zgodnie z prawem jest jego własnością. Dopiero w momencie, gdy zajdzie potrzeba zaciągnięcia przez niego kredytu hipotecznego lub przepisania nieruchomości na dzieci, to wychodzi na jaw, że nieruchomość przez cały czas jest własnością rodziców. Jako przykład zasiedzenia w złej wierze, można podać kupno nieruchomości od osoby, która nie jest jej wyłącznym, prawnym właścicielem.

A co z księgami wieczystymi?

Gdy spojrzy się na obowiązujące prawo, to można dojść do wniosku, że księgi wieczyste są bardzo powszechne. W związku z tym, można by oczekiwać, że osoba, która kupuje konkretną nieruchomość, zapoznała się z treścią księgi wieczystej. Nawet jeżeli nie z całą, to chociaż z rubryką dotyczącą nieruchomości. Jednak w praktyce takie działania przyszłych właścicieli nieruchomości zdarzają się bardzo rzadko. Bardzo często natomiast osoby władające nieruchomościami nie podejmują żadnych starań, aby sprawdzić, czy osoba wpisana jako właściciel jest jedynym, kto może ubiegać się o prawa do niej.

Co na ten temat mówi ustawa o księgach wieczystych?

Należy zaznaczyć, że według art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: ,, Rękojmia  wiary  publicznej  ksiąg  wieczystych  nie  chroni rozporządzeń  nieodpłatnych  albo  dokonanych  na  rzecz  nabywcy  działającego w złej wierze.” W złej wierze działa osoba, która wie, że treść księgi wieczystej jest sprzeczna z rzeczywistym stanem prawnym albo osoba, która bardzo szybko mogła zdobyć taką wiedzę.

Kiedy rozstrzyga się, czy nabywca działał w dobrej, czy w złej wierze?

Gdy do wykonania rozporządzenia, niezbędny jest wpis w księdze wieczystej, to właśnie moment złożenia wniosku o wpis jest decydujący przy ocenie dobrej lub złej wiary nabywcy. Jednak, gdy rozporządzenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu wpisu, to rozstrzygający będzie dzień, kiedy rozporządzenie stało się skuteczne.

W jaki sposób stwierdza się zasiedzenie nieruchomości?

Nabycie nieruchomości w złej  lub w dobrej wierze w świetle prawa jest związanie z przeprowadzeniem postępowania sądowego. Władający nieruchomością, w dobrej lub w złej wierze, aby mógł ją nabyć oraz zgodnie z prawem zostać jej właścicielem ma obowiązek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości złożyć odpowiedni wniosek o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *