Postanowiliśmy, że dzisiejszy artykuł będzie na temat instytucji zasiedzenia, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy osoba, która przebywa za granicą traci po latach prawa własności do swojej nieruchomości. Nie dostanie za to oczywiście żadnego odszkodowania. Wiele osób nie jest do końca świadomych, na jakie ryzyko się naraża. Zmniejszenie skutków postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia jest niezwykle skomplikowane, a czasami niestety już niemożliwe. Dlatego zdecydowanie o wiele lepiej jest przeciwdziałać zasiedzeniu nieruchomości.

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie prowadzi do nabycia własności nieruchomości albo ruchomości przez osobę, która jest jej fizycznym posiadaczem samoistnym. To znaczy osobę, która tak naprawdę nie ma żadnych praw do mieszkania, budynku lub działki, ale zachowuje się przez wiele lat, w taki sposób jak właściciel. Może na przykład użytkować nieruchomość, płacić za nią podatki, opłacać media, ponosić inne nakłady, dbać o niepogorszenie jej stanu technicznego. Założeniem instytucji zasiedzenia jest to, aby pomóc w dostosowaniu stanu prawnego do stanu faktycznego. Zasiedzenie często spełnia tę rolę przez umożliwienie nabycia własności nieruchomości osobom, które ją ich zdaniem nabyły. Na przykład przez podpisanie nieformalnej umowy sprzedaży albo otrzymanie nieruchomości w oparciu o nieważną decyzję administracyjną. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z prawem nie doszło do przejścia własności na tę osobę. Zadaniem zasiedzenia jest również korygowanie wieloletniej niezgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym w zakresie własności  nieruchomości. Niestety zasiedzenie jest często wykorzystywane przez osoby, które mimo dokładnej wiedzy o tym, że nie mają tytułu prawnego do nieruchomości dążą do zmniejszenia kosztów jej nabycia.

Czym wyróżnia się instytucja zasiedzenia?

Cechą charakterystyczną posiadania samoistnego jest to, że jest ono jawne dla otoczenia. Posiadacz musi w związku z tym zachowywać się tak samo, jak właściciel w odniesieniu do: osób trzecich, sąsiadów, dostawców mediów, organów administracji i innych podmiotów. W dodatku posiadacz powinien być posiadaczem samoistnym. To znaczy, że musi on traktować nieruchomość tak, jak swoją własność.

Przez ile czasu trwa zasiedzenie?

Aby nabycie własności nieruchomości było skuteczne, to najważniejsze jest nieprzerwane posiadanie i okres, przez jaki osoba, która ubiega się o zasiedzenie, ma tą konkretną nieruchomość. Ustawa mówi o tym, że posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa własność, jeżeli bez żadnych przerw przez dwadzieścia lat. Jednak tylko wtedy, gdy posiadanie jest w dobrej wierze.

Czym jest dobra wiara?

Dobra wiara to usprawiedliwione przekonanie posiadacza, że jest właścicielem nieruchomości. Dobra wiara musi występować w momencie objęcia nieruchomości w posiadanie. Późniejsza zmiana świadomości posiadacza nie ma już żadnego znaczenia.

Zasiedzenie w złej wierze

W sytuacji, jeżeli posiadacz od samego początku był świadomy tego, że nie jest właścicielem nieruchomości, nie pozbawia go możliwości uzyskania orzeczenia o zasiedzeniu. Brak dobrej wiary wyłącznie wydłuża wymagany czas nieprzerwanego posiadania do 30 lat. Z tego wynika, że nawet osoba, która ma pełną świadomość raku praw do nieruchomości ma prawo wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, gdy posiadała nieruchomość przez ten wydłużony okres. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnych  okres posiadania sumuje się, gdy posiadanie będzie przeniesione lub nastąpi spadkobranie.

Zasiedzenie udziału

Istnieje również możliwość zasiedzenia udziału w nieruchomości przez jej współwłaściciela. Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo dla osób, które przez długi czas nie przebywają w Polce. Współwłaściciel, który pozostaje w nieruchomości ma prawo wszcząć przeciwko nim postępowanie sądowe. Dba on o nieruchomość na co dzień i płaci podatki. Jedyną linią obrony w takiej sytuacji jest wykazanie, że posiadacz nie jest posiadaczem samoistnym ,ale, że występowały przerwy w tym posiadaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *