Szukasz Kancelarii Adwokackiej, która świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności? Zapoznaj się z publikacjami na tej stronie. Każdy, kto nie jest właścicielem nieruchomości, a posiada ją i włada nią dla siebie jak właściciel, nabywa z czasem prawo jej własności. Warunkiem koniecznym jest okres posiadania, który wynosi w 20 lat dla posiadaczy w dobrej wierze i 30 lat dla posiadaczy w złej wierze. Przygotowując się na rozprawę – bez względu czy skorzystasz z Kancelarii Adwokackiej zajmującej się Zasiedzeniem we Wrocławiu – musisz przygotować się do zgromadzenia wielu dokumentów. W szczególności ważne będą dowody opłacania podatku od nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów czy też rachunki na rzecz nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie musi być starannie przygotowany, zawierać uzasadnienie i wskazanie szeregu kluczowych dowodów. W przypadku odrzucenia go przez sąd rejonowy, kolejny można składać po 30 latach – dlatego należy przyłożyć do tego największą staranność.