Jak się bronić przed zasiedzeniem nieruchomości?

Postanowiliśmy, że dzisiejszy artykuł będzie na temat instytucji zasiedzenia, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy osoba, która przebywa za granicą traci po latach prawa własności do swojej nieruchomości. Nie dostanie za to oczywiście żadnego odszkodowania. Wiele osób nie jest do końca świadomych, na jakie ryzyko się naraża. Zmniejszenie skutków postanowienia sądu …

Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości?

Stwierdzenie zasiedzenia sąd wydaje w postaci postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Uczestniczyć muszą w nim wszystkie zainteresowane osoby. Kiedy można zasiedzieć nieruchomość? Zasady odnoszące się do zasiedzenia zostały wymienione w kodeksie cywilnym. Według art. 172 § 1 i 2  k.c.: ,, Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność,  jeżeli  posiada  nieruchomość  …

Zasiedzenie nieruchomości w trakcie małżeństwa

Gdy w chwili upływu terminu zasiedzenia nieruchomości małżonkowie byli w związku małżeńskim, czyli w systemie wspólności majątkowej, to nieruchomość ta jest zaliczana do majątku wspólnego małżonków. Nie ma na to wpływu fakt, czy zasiedzenie było w dobrej, czy w złej wierze. To znaczy, czy upłynęło 20 czy 30 lat. Uchwała …

Zasiedzenie nieruchomości krok po kroku

Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy władający nieruchomością, który nie jest jej prawowitym właścicielem zachowuje się w taki sposób jak właściciel nieruchomości. To znaczy, przykładowo dba o nią, gospodaruje na niej oraz opłaca należne podatki. Jest tylko jeden warunek. Wymienione wcześniej czynności władający musi wykonywać bez żadnych przerw przez co …

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości i po jakim czasie następuje?

Żeby zasiedzieć nieruchomość, trzeba traktować ją jej jak jej właściciel. Taka sytuacja w prawie nazywana jest samoistnym posiadaniem. Jakie są przejawy tego właścicielskiego zachowania? Polega ono przykładowo na opłacaniu należnych podatków, uprawianiu gruntu, zabudowie czy położeniu dachu na nieruchomości. Na czym polega zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie nieruchomości polega na nabyciu jej …

Sprawa o zasiedzenie – ile trwa?

Niestety sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości we Wrocławiu są postępowaniami długimi i skomplikowanymi. Zdarza się, że sprawy, które wydają się jedynie formalnością, okazują się kłopotliwe podczas postępowania sądowego. Jednym z przykładów może być wskazanie dotychczasowego właściciela danej nieruchomości – w takim przypadku sąd dąży do zawiadomienia o toczącym się postępowaniu …

Zasiedzenie służebności drogi

Co powinien zawierać wniosek o zasiedzenie drogi? We wniosku należy opisać przebieg drogi. Dodatkowo należy wskazać wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które przechodzi służebność zasiedzenia. Będzie niezbędne opisanie czym jest i na czym polega trwałe i widoczne urządzenie wykonane na cudzym gruncie i jak długo z niego korzystano. Do wniosku należy …

Jakie są koszta zasiedzenia?

Zasiedzenie nieruchomości odbywa się poprzez przeprowadzenie rozprawy sądowej. Możesz spodziewać się następujących wydatków Wpis sądowy Opłata za wpis sądowy jest stała i w przypadku wniosku o zasiedzenie nieruchomości wynosi 2000zł. W przypadku wniosku o zasiedzenie służebności gruntowej to wydatek 200 zł. W przypadku osób ubogich można się ubiegać o zwolnienia …