Zasiedzenie Wrocław
Zasiedzenie Wrocław

Zasiedzenie nieruchomości – informacje ogólne

Zasiedzenie nieruchomości

Czy można zostać właścicielem nieruchomości bez zgody jej obecnego właściciela? Tak, to właśnie ten sposób nazywa się zasiedzeniem. Nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie polega na opodatkowaniu stawką 7% podatku wartości nieruchomości. Dla zasiedzenia nieruchomości konieczne jest...
Czytaj dalej "Zasiedzenie nieruchomości"

Adwokat Wrocław Zasiedzenie

Szukasz Kancelarii Adwokackiej, która świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności? Zapoznaj się z publikacjami na tej stronie. Każdy, kto nie jest właścicielem nieruchomości, a posiada ją i włada nią...
Czytaj dalej "Adwokat Wrocław Zasiedzenie"
Najprościej o zasiedzeniu - artykuły i porady
Jak się bronić przed zasiedzeniem nieruchomości?
Postanowiliśmy, że dzisiejszy artykuł będzie na temat instytucji zasiedzenia, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy osoba, która przebywa za granicą traci...
Czytaj więcej... "Jak się bronić przed zasiedzeniem nieruchomości?"
Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości?
Stwierdzenie zasiedzenia sąd wydaje w postaci postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Uczestniczyć muszą w nim wszystkie zainteresowane osoby. Kiedy można zasiedzieć...
Czytaj więcej... "Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości?"
Zasiedzenie nieruchomości w trakcie małżeństwa
Gdy w chwili upływu terminu zasiedzenia nieruchomości małżonkowie byli w związku małżeńskim, czyli w systemie wspólności majątkowej, to nieruchomość ta...
Czytaj więcej... "Zasiedzenie nieruchomości w trakcie małżeństwa"
Zasiedzenie nieruchomości krok po kroku
Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce wtedy, gdy władający nieruchomością, który nie jest jej prawowitym właścicielem zachowuje się w taki sposób jak...
Czytaj więcej... "Zasiedzenie nieruchomości krok po kroku"
Na czym polega zasiedzenie nieruchomości i po jakim czasie następuje?
Żeby zasiedzieć nieruchomość, trzeba traktować ją jej jak jej właściciel. Taka sytuacja w prawie nazywana jest samoistnym posiadaniem. Jakie są...
Czytaj więcej... "Na czym polega zasiedzenie nieruchomości i po jakim czasie następuje?"
Sprawa o zasiedzenie – ile trwa?
Niestety sprawy o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości we Wrocławiu są postępowaniami długimi i skomplikowanymi. Zdarza się, że sprawy, które wydają się...
Czytaj więcej... "Sprawa o zasiedzenie – ile trwa?"

Zasiedzenie nieruchomości Wrocław

Zasiedzenie to sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu. Funkcją zasiedzenia jest uzgodnienie stanu prawnego i stanu posiadania, instytucją prawną, która może działać przeciwstawnie do zasiedzenia, jest tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Uzyskanie prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości są regulowane poprzez Kodeks Karny zapisem jak poniżej.

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Zapoznaj się, przeczytaj i przeanalizuj najczęsciej zadawane pytania dotyczące zasiedzenia nieruchomości. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

 

Zasiedzenie Wrocław – Najczęściej zadawane pytania

 

CZY MOŻNA ZASIEDZIEĆ LOKAL PRZEZ NAJEM?
W przypadku gdy jesteś posiadaczem zależnym ( np. najmującym, dzierżawcą itp. ), to nie możesz nabyć nieruchomości poprzez zasiedzenie. Nie możesz być prawowitym właścicielem, w związku ze świadomością tego, że lokal należy do kogoś innego. Przykład, jeśli wynajmujesz nieruchomość przez 40 lat, to nie możesz jej zasiedzieć, mimo regularnego opłacania czynszu – jako posiadacz zależny nie masz praw zasiedzenia.

CZY MOŻNA ZASIEDZIEĆ JEDEN POKÓJ W MIESZKANIU?
Nie, nie można zasiedzieć jednego pokoju ( lub kilku ) w mieszkaniu. Można natomiast zasiedzieć całe mieszkanie w bloku.

CZY MOŻNA ZASIEDZIEĆ NIERUCHOMOŚĆ NALEŻĄCĄ DO SKARBU PAŃSTWA?
Tak, zgodnie z  z art. 172 KC można skuteczne zasiedzieć nieruchomość należącą do skarbu Państwa.W przypadku uzyskania posiadania dobrej wierze po 20 latach, lub w złej wierze po 30 latach.

CO TO ZNACZY DOBRA WIARA PRZY ZASIEDZENIU NIERUCHOMOŚCI?
“Dobra wiara” – uzasadnione okolicznościami przekonanie o posiadaniu rzeczy zgodnie z przysługującym prawem. W takim przypadku zasiedzenie następuje po 20 latach nieprzerwanego traktowania jako własność i wyraża zamiar wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela.

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI, ABY ZASIEDZIEĆ NIERUCHOMOŚĆ?

Aby zasiedzieć nieruchomość, muszą być spełnione następujące przesłanki: 1) Samoistnego posiadania nieruchomości: posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. 2) Upływu określonego w ustawie czasu, przez który samoistnie posiadamy nieruchomość.

ILE KOSZTUJE SPRAWA O ZASIEDZENIE?

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych definiuje wysokość opłaty od wniosku . Od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie pobierana jest opłata stała w wysokości 2.000 zł.

KIEDY NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA WNIOSEK O ZASIEDZENIE?

Opłatę za wniosek należy uiścić w momencie złożenia wniosku.

JAKIE SĄ PRZESŁANKI ZASIEDZENIA RUCHOMOŚCI?

1. Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.
2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

CO TO ZNACZY ZŁA WIARA PRZY ZASIEDZENIU NIERUCHOMOŚCI?
“Zła wiara” wstępuje gdy posiadacz w chwili nabycia wiedział, że rzecz jemu nie przysługuje i istnieje jej prawowity właściciel. Mimo to wszedł w posiadanie rzeczy. Zasiedzenie w takich przypadkach następuje po 30 latach.

JAKI PODATEK NALEŻY ZAPŁACIĆ OD ZASIEDZENIA?
W przypadku zasiedzenia niezbędne będzie zapłacenie podatku – tzw. od spadków i darowizn. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Kwota opodatkowania jest nie obniżona o kwotę wolną od opodatkowania. Podatek od nieruchomości należy uiścić w miejscu położenia rzeczy. Dla ruchomości w miejscu właściwym dla miejsca zamieszkania.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SPRAWIE O ZASIEDZENIE?
Poza wnioskodawcą, którym może być każda osoba posiadająca interes prawny. Dodatkowym uczestnikiem postępowania powinien być ostatni właściciel rzeczy. Ponadto wnioskodawca powinien wylistować zainteresowanych w sprawie. Jeśli wnioskodawca nie poda osób zainteresowanych, to sąd poprzez ogłoszenie w prasie może wezwać wszystkich zainteresowanych w sprawie. Czas oczekiwania na zgłoszenia – na co mają 3 miesiące.

CZY MOŻNA ZASIEDZIEĆ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ?
Można zasiedzieć służebność gruntową, która jest ograniczonym prawem rzeczowym. Nie można nabyć służebności osobistej, która jest połączona bezpośrednio z osobą.

KIEDY NIE MOŻNA ZASIEDZIEĆ NIERUCHOMOŚCI?

Do 18 października 1990 r. nie można było zasiedzieć wszystkich nieruchomości należących do Skarbu Państwa, obecnie wyłączenie to obejmuje przykładowo grunty przeznaczone pod drogi publiczne. Sytuacja jednak zmienia się w czasie, przed 1990 rokiem nie można było zasiedzieć nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

ILE KOSZTUJE APELACJA W SPRAWIE O ZASIEDZENIE?

Apelacja kosztuje 2000 zł.

CZY ZASIEDZENIE DOTYCZY SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU?

Na podstawie art. 292 Kodeksu cywilnego (K.c.) dopuszczalne jest zasiedzenie służebności linii energetycznej, jednak każdy przypadek trzeba analizować indywidualnie.  Jeśli nie ma podstaw do zasiedzenia, można dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie za 10 lat wstecz ( brak związku z tematyką zasiedzenia nieruchomości).

Powyższe zestawienie pytań i odpowiedzi zostało przygotowane w oparciu o jak największą staranność. Artykuły mają jednak mają charakter orientacyjny i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy skosultować swoje poglądy z prawnikiem bądź adwokatem. Materiały na tej stonie nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i w związku z ich charakterem jeśli masz jakiekolwiek uwagi proszę skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.